Min side

Skogbruksplan / Allma

Mjøsen Skog er Norges største leverandør av skogplantjenester. De siste årene er det levert skogbruksplaner til skogeiere i flere av de største og mest aktive skogkommunene i landet. Vår styrke er vår kompetanse. Ingen andre har flere konsulenter og planleggere innenfor skogtakst i Norge.

Alle skogeiere trenger en skogbruksplan. Den teknologiske utviklingen har gjort skogbruksplanen bedre og enda mer nyttig enn tidligere. Volum og andre data er nøyaktigere, presentasjonen av data har medført at innholdet har blitt mer forståelig for skogeiere flest, og skogbruksplanen har blitt billigere. Dessuten har skogbruksplanen blitt et fulldigitalt kart- og planverktøy.

Allma - digital skogbruksplan
Allma er Norges ledende dataverktøy for skogforvaltning. Alle skogbruksplandata ligger i en sentral database. Via internett har du tilgang til oppdaterte data og kart uansett hvor du er; enten du bruker PC, nettbrett eller mobiltelefon. Allma på nettbrett og mobiltelefon kan brukes sammen med GPS i områder uten telefondekning. Allma gir muligheter for søk og analyser som hjelper deg å ta gode beslutninger om hogst og investeringer.

Det viktigste med en digital skogbruksplan er at data ajourføres når det gjennomføres tiltak. Ved å holde skogbruksplanen oppdatert, har du til enhver tid oversikt over hva som skal gjennomføres i skogen. Et gjennomført tiltak vil alltid følges av et nytt tiltak. Dette dokumenteres både med et nytt behandlingsforslag og kommentarer. Dessuten vokser skogen. Tilveksten beregnes i Allma. Ressurssituasjonen er derfor alltid oppdatert.

Allma gjør planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av drifts- og skogkulturoppdrag enklere. Blant annet får du gjennom Allma tilgang til oppdatert miljøinformasjon og annen viktig informasjon.

Ved å abonnere på Allma har du samtidig tilgang til våre dyktige skogkonsulenter. Disse kan både gi deg veiledning i bruk av Allma og råd om skogforvaltning. Dessuten sørger de for at din skogbruksplan alltid er oppdatert!

Slik får du tilgang til Allma
For å få Allma må du ha en skogbruksplan eller ressursoversikt. I alle nyere skogplantakster er det lagt til rette for dette. Dessuten kan vi på oppdrag tilrettelegge din gamle skogbruksplan for Allma. Tilgang til Allma krever abonnement. Alle kostnader kan finansieres ved bruk av skogfond med skattefordel.

For priser og bestilling ta kontakt med Odd Arne Brenn
på e-post oab@mjosen.no eller tlf. 41 21 94 91