Virkesoppgjør

Virkesoppgjøret er en svært viktig del av handelen mellom skogeier og Mjøsen Skog. Her kommer resultatet av hogsten frem og hva skogeier mottar som oppgjør for tømmeret som er levert fra skogen sin. Under vil du finne informasjon om elementene i virkesoppgjøret.

Virkesavregning
Ved utgangen av hver måned sendes virkesavreging til leverandører som har levert tømmer siste måned. Virkesavregningen viser verdiberegningen av de måledokumenter som er målt i måneden. En detaljert beskrivelse av virkesavregningen finner du her.

Virkesoppgjøret skal være disponibelt på skogeiers konto den 12. i påfølgende måned (eller påfølgende virkedag hvis den 12. faller på en helgedag).

Prising av sagtømmer
De ordinære sagtømmersortimentene er priset etter dimensjon og skal kappes etter spesielle ønskemål. En del sagtømmersortimenter og massevirke er priset etter fast pris. Aktuelle priser og sortimenter fås ved å kontakte skogbruksleder. Du finner en mer detaljert forklaring på dimensjonsprisingen her.

Sortimentsliste
Når du ser på virkesavregningen din ser du på side en oversikt over de forskjellige sortimentene du har levert. Det finnes et utall forskjellige sortimenter. Med mange ulike kjøpere blir det mange ulike sortimenter. 

Avvirkningsavgift
Styret vedtok i 2013 at Mjøsen Skog gjennomfører et klarere skille mellom finansiering av tømmeromsetningen og finansiering av næringspolitikk og organisasjon. Det gjøres ved å innføre en avvirkningsavgift som sammen med serviceavgiften finansierer næringspolitikk og organisasjon. Trekket i avvirkningsavgift blir kompensert med en tilsvarende høyere tømmerpris.

Avvirkningsavgift er en omsetningsavhengig avgift som beregnes av bruttoverdien. MVA tillegges og  spesifiseres på virkesavregningen.

Fra 1. januar 2014 vil alt tømmer som omsettes gjennom Mjøsen Skog bli trukket for avvirkningsavgift etter følgende satser:

  • Bruttoverdi inntil kr 300 000 - 2 %
  • Bruttoverdi over kr 300 000 - 0,80 %