Tømmerpriser og tillegg

Tømmer omsettes i mange sortimenter (kvaliteter), avhengig av skogtype og markedsmessige forhold. Mjøsen Skog har salg på alle sortimenter og tilbyr konkurransedyktige priser.

Konkret tilbud
Vi anbefaler deg å kontakte skogbrukslederen i ditt distrikt for gratis befaring i skogen din. Da får du også et konkret tilbud på tømmerpris og hogstoppdrag. Inngår du avtale med Mjøsen Skog om å utføre skogsdriften, vil alt i forbindelse med hogsten bli ivaretatt av oss.

Andelseiertillegg
Andelseiere oppnår et andelseiertillegg på 10 kr/m³. Andelseiertillegget legges inn i den løpende utbetalingsprisen og er inkludert i tømmerprisen du får oppgitt av skogbruksleder. Andelseiere vil dermed oppnå 10 kr/m³ bedre pris på all tømmeromsetning gjennom Mjøsen Skog enn ikke-andelseiere.

Storleverandørtillegg
Mjøsen Skog utbetaler storleverandørtillegg etter følgende bestemmelser:

  • For leverandører som årlig leverer mellom 1 500 og 5 000 m³: 10 kr/m³ ekstra
  • For leverandører som årlig leverer mellom 5 000 m³ og 10 000 m³: 15 kr/m³ ekstra
  • For leverandører som årlig leverer 10 000 m³ eller mer: 20 kr/m³ ekstra

Storleverandørtillegget betales fra første m³ og etterbetales med grunnlag i årlig leveranse av ferskt bartrevirke

«Ny andelseier»-bonus
Som ny andelseier i Mjøsen Skog kan du få «Ny andelseier»-bonus. Denne ordningen kan du benytte ett av de tre første årene etter at du har blitt ny andelseier.
«Ny andelseier»-bonus utgjør: 10 kr/m³.
Dette kommer i tillegg til det generelle andelseiertillegget på 10 kr/m³.