Min side

Selge tømmer

Mjøsen Skog arbeider for trygg avsetning og høyest mulig råstoffverdi for sine eiere. Gjennom sterke forretningsrelasjoner, god leveringsevne og effektive logistikkløsninger skal vi sikre lønnsom avsetning for alle sortimenter fra våre eiere.

Mjøsen Skog kjøper tømmer av skogeiere i hele vårt distrikt. Som skogeier er du sikret både avsetning og oppgjør ved å selge ditt tømmer gjennom oss. For at tømmer skal kunne selges via Mjøsen Skog må eiendommen forvaltes etter PEFC Skogstandard eller FSC®. Dette er en forutsetning for at vi skal kunne selge tømmer til norsk og utenlandsk industri. Du finner mer om våre miljøstandarder og sertifisering her.

Forpliktelser gjennom virkeskontrakten
Sertifiseringen av Mjøsen Skog er både en sertifisering av vår bedriftsorganisasjon og en gruppesertifisering av våre andelseiere/leverandører basert på kontraktsmetoden. Dette innebærer at våre leverandører av virke er sertifisert gjennom forpliktelsene i virkeskontrakten. Gjennom virkeskontrakten forpliktes du som skogeier til å følge "Kvalitets- og miljøkrav for tømmerleverandører i Mjøsen Skog SA", "Kontrakts- og leveringsbetingelser for tømmerleverandører i Mjøsen Skog SA" i tillegg til PEFC Skogstandard.     

Høyest mulig verdi
Mjøsen Skog er en utviklingsorientert bedrift som arbeider kontinuerlig for å øke skogeiers rotnetto. Vi har kompetanse på optimal aptering (oppdeling av treet i stokker) slik at sagtømmeruttaket er tilpasset det enkelte sagbruks ønsker. Det gir deg høyest mulig verdi for det enkelte tre. Mjøsen Skog har arbeidet mye med digitalisering av verdikjeden og jakter videre på smartere løsninger i det daglige arbeid for skogeier, slik at skogeier får mest mulig igjen for trærne som hogges.

Kontakt din lokale skogbruksleder
Ønsker du å hogge og selge tømmer, kontakter du skogbruksleder i din kommune. Det er viktig å kontakte skogbruksleder i god tid før hogst. Skogbrukslederen bistår ved planlegging. Inngår du driftsavtale med Mjøsen Skog, vil alt i forbindelse med hogsten bli ivaretatt av oss.