Vi kjøper tømmer

Mjøsen Skog jobber for at du skal få best mulig betalt for skogen du ønsker å hogge. Vi har konkurransedyktige priser. Kontakt skogbruksleder for befaring og prisvurdering.

Mjøsen Skog kjøper tømmer fra skogeiere innenfor hele vårt område, som vil si kommunene i Gudbrandsdalen, på begge sider av Mjøsa og i Eidsvoll. Vi har salg på alle sortimenter og tilbyr konkurransedyktige priser. Inngår du avtale med Mjøsen Skog om å utføre skogsdriften, vil alt i forbindelse med hogsten bli ivaretatt av oss.

Vi hjelper deg å forvalte skogen din ansvarlig. Våre råd om skogbehandling bygger på at du skal få mer ut av skogarealene dine. Dette kaller vi Presisjonsskogbruk EDEL.

Høyest mulig verdi for skogeier
Høyest mulig sagtømmerandel gjør at du får mest penger igjen for hogsten. Gjennom våre forretningsrelasjoner arbeider vi målrettet for at mest mulig av tømmeret ditt blir solgt som sagtømmer. I 2017 var 57 prosent av tømmeret som ble solgt gjennom Mjøsen Skog sagtømmer.

Våre samarbeidende entreprenører har høy kompetanse på optimal oppdeling av treet i stokker (aptering) slik at sagtømmeruttaket er tilpasset det enkelte sagbruks ønsker. Det gir deg høyest mulig verdi for det enkelte tre.

Passer på verdiene
Når vi utfører skogsdriften for skogeier, er vi svært opptatt av at hogstmaskinene hele tiden er korrekt innstilt, slik at du får best mulig betalt for tømmeret. To ganger i uka sender entreprenøren inn kontrollmålingsfiler til oss, som viser at hogstmaskinen er riktig kalibrert. Dette har vi fokus på for at det ikke skal kappes bort verdier fra trærne vi hogger for deg.

Tester nytt målereglement
Det siste året har vi deltatt i et pilotprosjekt for å se på sagtømmerreglementet i Norge. En forenkling av det norske målereglementet kan gjøre det mulig å flytte mer tømmer fra massevirkehaugen over til sagtømmervolum til norske sagbruk.

Miljøkrav
For at tømmer skal kunne selges via Mjøsen Skog må eiendommen forvaltes etter Norsk PEFC Skogstandard (tidligere Levende Skog Standard) eller FSC®. Dette er en forutsetning for at vi skal kunne selge tømmer til norsk og utenlandsk industri. Du finner mer om våre miljøstandarder og sertifisering her.