Vedtekter

Mjøsen Skogs vedtekter er bindende for andelseierskapet. Vedtektene til Mjøsen Skog SA fastsetter formål og virksomhet.

 

Mjøsen Skogs vedtekter
Vedtektene for Mjøsen Skog SA finner du her.

Betingelser for å bli andelseier
Av vedtektene til Mjøsen Skog framgår det at enhver fysisk eller juridisk person som eier skog innen samvirkeforetakets geografi område, kan opptas som andelseier. Les nærmere om betingelsene for å bli andelseier i Mjøsen Skog her.