Vil du jobbe med skog?

Svein Arne Nygård i Lunde Skog sitter på mye kunnskap som er viktig å videreformidle til den yngre generasjon. Her er det Ole August som får prøve seg i lastbæreren. Foto: Kristina Skamsar

- Nå er det gode tider i skognæringa og et behov for rekruttering, sier skogbruksleder i Mjøsen Skog Svein Olav Ramsrud. Se filmen under og la deg inspirere til skogbransjen.

Kristina Skamsar 18.01.2019

Mjøsen Skog er opptatt av rekruttering til alle deler av skognæringen. Derfor er vi med i Velg Skog og sponser stipendiater til studenter som tar bachelor- og mastergrad i skogbruket. Alt starter imidlertid med videregående skole.

Sønsterud og Valle
Det finnes to videregående skoler å velge mellom i Innlandet dersom du har lyst til å utdanne deg innenfor skognæringa. Både Sønsterud (avdeling ved Solør videregående skole) og Valle (avdeling ved Lena-Valle videregående) tilbyr utdanning innenfor naturbruk. Begge skoler gir dessuten plattform for elever som ønsker å ta fagbrev som skogsoperatører for å bli framtidens skogsmaskinførere.

Vi er helt avhengig av god rekruttering til de viktige oppgavene i det praktiske skogbruket. Eleven skal beherske både maskinoperasjonene og IT, samtidig som de må få tilfredsstillende skogfaglig kompetanse – ikke minst på områdene tømmer og miljø. Det brede spekteret gjør samtidig at den framtidige arbeidsplassen blir både spennende og allsidig. Derfor håper vi mange unge velger skog.

Møt Ole August på Valle
Ole August Gaarder går naturbruklinja på Lena-Valle vidergående skole. Etter at han er ferdig utdannet, ønsker han å jobbe som skogsmaskinfører.

- Jeg valgt denne skolen, fordi jeg er interessert i skogbruk, naturbruk og skogsmaskiner. Det jeg synes er bra her er at det er mye praksis i tillegg til teori. Vi får øve praktisk på det vi lærer teoretisk, sier han.

Ole August Gaarder prøver ut simulatoren med god veiledning fra lærer Trond Nordraak på Lena-Valle vgs. Foto: Kristina Skamsar

Entreprenører
Mjøsen Skog sine entreprenører har med seg lærlinger i praksis for å videreføre den kunnskapen de sitter på.

- Våre entreprenører sitter på enorm kunnskap som er viktig å videreføre til yngre krefter. Dette kommer skogeieren til gode, noe vi i Mjøsen Skog er opptatt av, sier skogbruksleder Svein Olav Ramsrud. 

Film
Mjøsen Skog har laget en film fra Lena-Valle videregående skole der vi besøker naturbruklinja. Gjennom Ole August får du et innblikk i hvordan det er å gå denne linja.

SE FILMEN HER

Mer informasjon
For infomasjon om videregående skoler som tilbyr skogbrukutdannelse, klikk her.

For mer informasjon om skogutdanning i Norge, se nettsiden til Velg Skog.