Taksering og trening i sommer

Tor Gaute Jøingsli foretar målinger i skogen, slik at han kan foreslå riktige tiltak i skogen. Foto: Kristina Skamsar

I sommer skal Tor Gaute Jøingsli forsvare kongepokalen under landsskytterstevnet på Evjemoen. Men først skal han taksere skogen på Dombås.

Kristina Skamsar 05.07.2019

- En god skogbruksplan er viktig for at skogeier skal kunne gjøre de riktige tiltakene i skogen. Det handler både om økonomi for skogeieren og om å ta vare på det biologiske mangfoldet i skogen, sier Tor Gaute Jøingsli, som jobber som skogbruksplanlegger i Mjøsen Skog. 

 
Tor Gaute Jøingsli befarer skogen til Joramo almenning. Foto: Kristina Skamsar

Befaring
I forkant av befaringen ute i skogen deles skogen inn i bestand. Dette gjøres på bakgrun av flyfoto, laserdata og gamle plandata. Ute i skogen er det viktig å foreta målinger, for å kontrollere at laserdataene stemmer. Slik kan en skogbruksplanlegger foreslå mest mulig riktige tiltak i den aktuelle skogen og skape størst verdi for skogeieren.

I filmen ser du Tor Gaute befare skogen på Dombås.

Landsskyttrestevnet
Tor Gaute Jøingsli har også litt annet å drive med i sommer enn å taksere skog på Dombås. I starten av august skal han forsvare tittelen som skytterkonge under landsskytterstevnet på Evjemoen.  

- Det kreves en del trening i sommer. Selv om det ikke er mange som har klart å forsvare tittelen sin to år på rad må man jo prøve, sier en spent skytterkonge. 

Lykke til i august, Tor Gaute!!!