Trosset været for å få med seg flishugger'n

28 kuldegrader kvelden før gjorde at det hostet litt i maskineriet før strøflishuggeren duret i gang. FOTO: Håvard Syse, Lesja og Dovre Skogeigarlag.

Flis, bioenergi og skogpleie var tema da 40 frammøtte tok seg gjennom sterk vind og snø og var med på skogdag på Lesja.

Silje Ludvigsen 04.12.2017

- Dette var en inspirerande dag hjå ein skogentusiast og hardtarbeidande Bjørn Johan Traasdahl, sier leder i Lesja og Dovre Skogeigarlag, Håvard Syse.

Ikledd varmedress og hørselvern møtte rundt 40 stykker opp på skogdag hos Traasdahl på Lesja 22. november. Der var det demonstrasjon av strøflishugger i drift og orientering om flishuggeren, priser og driften av den. 


Resultatet er 95 % rein strøflis. FOTO: HÅVARD SYSE

- Det ble en vellykket demonstrasjon av produksjonen, trass i at 28 kuldegrader kvelden før sørget for litt startproblemer, forteller Syse. 

- Det er stor optimisme rundt produktet og forsøk sålang viser at den er svært godt egna som strø i husdyrrom. 1 kubikkmeter slip gir ca 2,2-2,3 kubikkemter flis, 95% rein strøflis, sier Syse.

Varmes med flis og sol
I tillegg til demonstrasjonen, fikk de frammøtte innføring i fyringsanlegget på garden som er en kombinasjon av flisfyring og solfangersystem.

120 kubikkmeter flis og 24 kvadratmeter solfangere varmer opp 450 kvadratmeter, pluss alt forbruksvatnet. 

Traktor i skogen
Skogbrukssjefen informerte om tilskuddsordninger og verdi av god skogskjøtsel, samt arbeidet som er starta med nye skogbruksplaner i området. Skogeigarlaget orienterte om drifter og planer, og stilte med matservering i gapahuk. 


Lydhør forsamling fikk orientering. FOTO: HÅVARD SYSE

Rune Nørstegård informerte om nyheter og muligheter med traktor i skogen og Alf P. Berg stilte med skogsrigga Valtra med Kesla tømmerhenger.