Valgkomiteens innstilling klar

Styreleder Terje Uggen og nestleder Siv Sviland Høye i Mjøsen Skog. Foto: Berit sanness

Mjøsen Skogs valgkomité har avgitt sin innstilling. En enstemmig komité foreslår å gjenvelge styreleder Terje Uggen og nestleder Siv Sviland Høye.

Berit Sanness 07.02.2019

Valgkomiteens innstilling behandles på Mjøsen Skogs årsmøte, som holdes på Honne Hotell- og konferansesenter den 24. april.

Styret
I tillegg til å foreslå gjenvalg av styreleder og nestleder, foreslår valgkomiteen også gjenvalg på styremedlem Ole Randin Klokkerengen fra Eidsvoll. Sigrid Bergseng fra Fåberg foreslås som nytt styremedlem etter Lisbet Rustad fra Fåberg.

Dersom valgkomiteen får tilslutning til sitt forslag vil det nye styret i Mjøsen Skog bestå av:

Styreleder:         Terje Uggen, Veldre Almenning (gjenvalg)

Nestleder:          Siv Sviland Høye, Ringebu-Fåvang (gjenvalg)

Styremedlem:   Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll (gjenvalg)

Styremedlem:   Sigrid Bergseng, Fåberg (ny)

Styremedlem:   Asbjørn Bjørnstad, Brøttum (ikke på valg)

1.vara:               Alfred Gullord, Biri (ny)

2.vara:               Arild Svare, Langmorkje Almenning (gjenvalg)

3.vara:               Ruth Lunden, Østre Toten (gjenvalg)

I tillegg sitter Anders Flugsrud og Rune Glæserud som ansattes representanter i styret.

Ordfører og Kontrollkomité
Valgkomiteen foreslår gjenvalg på ordfører Jostein Tromsnes, Ringebu-Fåvang, og varaordfører Kjersti Narum, Stange. Likedan foreslås gjenvalg på Kontrollkomiteens leder Astrid Simengård, Øyer-Tretten, og medlem Lars Skramstad, Løten.

Valgkomiteen
Mjøsen Skogs valgkomité 2018-2019 har vært ledet av Nils Petter Sand (Biri), mens nestleder har vært Anders Formo (Sel og Heidal). Øvrige medlemmer i valgkomiteen har vært Jon Grunde Roland (Fåberg), Anne Cathrine Blakstad (Ringsaker), Lars Bryhni (Stange) og Karin Hägg (Eidsvoll Almenning).

Nils Petter Sand og Anders Formo går ut av valgkomiteen etter årsmøtet i april og foreslås erstattet av Christian Diskerud Meyer (Østre Toten) og Torunn Heringstad (Sel og Heidal). Som ny leder av valgkomiteen foreslås Jon Grunde Roland, mens Lars Bryhni foreslås som nestleder.