Tung snø skader skogen

Så snart det er framkommelig bør alle skogeiere i områder med mye snø ta seg en tur til skogs for å se på eventuelle skader. FOTO: SILJE LUDVIGSEN

Flere steder i geografien til Mjøsen Skog har store snømengder gjort skade på skogen. Skogeiere bør sjekke forsikringen.

Silje Ludvigsen 27.02.2018

Store snømengder kan ha gjort skade på skogen flere steder i Oppland og Hedmark. Skog som nylig har blitt tynnet er spesielt utsatt. Det samme gjelder ungskog av gran hvor lauvtrærne ennå ikke er fjernet.

Toppbrekk reduserer verdien av skogen betydelig. FOTO: STEFFEN JOHANSEN

Fylkesmannen oppfordrer skogeierne til å merke seg områder der skogen har tatt skade av snøen, og ta en befaring så snart det er farbart for å se på skadeomfanget. 

Dersom du har stormforsikring gjennom Skogbrand dekkes følgende:

  • Storm- og snøskader
    Skader forårsaket av storm eller snø i sammenhengende skadefelt over 2 dekar erstattes, hvis stammebrekk og rotvelter utgjør minst 25% av trærne i skadefeltet, og det før skaden sto minst 20 trær per dekar. Brekkskader på øvre fjerdepart av trær regnes ikke som stammebrekk. Dersom mer enn 50% av trærne fortsatt er utviklingsdyktige gis det delvis erstatning.

  • Storm- og snøskader, storskade
    Sammenhengende skadefelt over 10 dekar. Minst 25% plantedød. Delvis skadeerstatning gis dersom mer enn 50% av plantene fortsatt er utviklingsdyktige.


Også ungskogfelt som ikke er pleid er spesielt utsatt når store snømengder legger seg over og presser. FOTO: BERNT BJØRNSTAD