Min side

Trygve Slagsvold Vedum: - Den grønne omstillingen har egentlig ikke skjedd

Det burde vært gode tider for investeringer i næringen, men likevel har det ikke skjedd, sa Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da han innledet Mjøsen Skogs årsmøte denne uka. FOTO: SILJE LUDVIGSEN

Sp-lederen mener iveren etter å investere i boliger har fortrengt investeringer som kunne ha blitt gjort i norsk industri, som skog- og treindustrien.

Silje Ludvigsen 13.04.2018

Engasjementet rundt det å få til kapitalreising og nyinvesteringer i skog- og treindustrien i Norge er en gjenganger når skogeiere og skognæringen samles, og dette var også tema da Mjøsen Skog holdt årsmøte onsdag og torsdag denne uken. Og ifølge Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum burde det vært gode muligheter for nettopp det de siste 5-6 årene med rekordlav rene, gunstig valutakurs og råvareoverskudd i skognæringa. Men hvor investeres milliardene som ikke lenger puttes inn i olje- og gassnæringen? Jo, i bolig.

-Den såkalte grønne omstillingen i industriinvesteringer har reelt sett ikke skjedd. Det store skiftet i norsk økonomi har gått fra å investere i gass- og oljenæring til å investere i eiendom. Men er det en bærekraftig strategi over tid? spurte Slagsvold Vedum, da han holdt tale for årsmøtet i Mjøsen Skog.

- Skal vi snakke om industripolitikk, så må vi diskutere disse tallene, understreket Slagsvold Vedum, som også sitter i Finanskomiteen på Stortinget.

Tok saken i egne hender
I Mjøsen Skogs styreleder Terje Uggens tale under årsmøtet pekte han på tiltak som er satt i gang for å fart på investeringslyst i skog- og treindustrien i Norge.

-Norges Skogeierforbund og andelslagene har over et par års tid engasjert oss for å få på plass et fond for skogkapital til industriutvikling og få til en skattekredittordning til skogindustrietableringer for skogeiere. Da Finansdepartementet satte en effektiv stopper for det i fjor, ble vårt motsvar dannelsen av Norsk Skogkapital, sier Uggen.


Styreleder Terje Uggen i Mjøsen Skog (t.v) og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum (t.h). FOTO: SILJE LUDVIGSEN.

Mjøsen Skog, Glommen Skog, Viken Skog, AT Skog og ALLSKOG eier selskapet, og målet er å være en pådriver for investeringer i virksomheter som bruker norsk tømmer.

- I og med at vi eierne står for 85 % av den totale tømmeromsetningen i Norge har investorer med ambisjoner i norsk trebasert industri allerede fått øynene opp for oss og startet dialog, sier Uggen.

Styrelederen dro fram Moelven Industrier som et godt eksempel på industriell satsing fra skogeiersiden.
- Et sterkt Moelven er viktig for den skogindustrielle verdikjeden i Innlandet, sier Uggen.

Vise at det går an
Slagsvold Vedum understreket at for å få opp investeringslysten må de som sitter på pengene se konkrete resultater av tre. Han trakk fram ny Mjøsbru, nytt regjeringskvartal i tre og Mjøstårnet som prosjekter som kan brukes til å videreutvikle norsk skog- og treindustri. Sp, Ap, SV og KrF har foreslått at vesentlige deler av det nye regjeringskvartalet skal bygges i tre og ny Mjøsbru i tre har vært utredet.

-Arkitekter, ulike miljøer og Statsbygg blir nå presset til å ha mer tre i bygget. Da får vi en helt annen kraft og merverdi ut av byggeprosjektene. Det må være helt opplagt for oss at vi må bruke disse prosjektene for å få fram norsk industri, sier Slagsvold Vedum.