Trygve Slagsvold Vedum: - Den grønne omstillingen har egentlig ikke skjedd

Det burde vært gode tider for investeringer i næringen, men likevel har det ikke skjedd, sa Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da han innledet Mjøsen Skogs årsmøte. FOTO: SILJE LUDVIGSEN

Sp-lederen mener iveren etter å investere i boliger har fortrengt investeringer som kunne ha blitt gjort i norsk industri, som skog- og treindustrien.

Silje Ludvigsen 13.04.2018

Engasjementet rundt det å få til kapitalreising og nyinvesteringer i skog- og treindustrien i Norge er en gjenganger når skogeiere og skognæringen samles, og dette var også tema da Mjøsen Skog holdt årsmøte 11.-12. april.

Og ifølge Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum burde det ha vært gode muligheter for nettopp det de siste 5-6 årene med rekordlav rene, gunstig valutakurs og råvareoverskudd i skognæringa. Men hvor investeres milliardene som ikke lenger puttes inn i olje- og gassnæringen? Jo, i bolig.

-Den såkalte grønne omstillingen i industriinvesteringer har reelt sett ikke skjedd. Det store skiftet i norsk økonomi har gått fra å investere i gass- og oljenæring til å investere i eiendom. Men er det en bærekraftig strategi over tid? spurte Slagsvold Vedum, da han holdt innledningstale for årsmøtet i Mjøsen Skog.

- Skal vi snakke om industripolitikk, så må vi diskutere disse tallene, understreket Slagsvold Vedum, som også sitter i Finanskomiteen på Stortinget.

Tok saken i egne hender
Styreleder Terje Uggen i Mjøsen Skog pekte i sin tale på tiltak som er satt i gang for å fart på investeringslyst i skog- og treindustrien i Norge.

-Norges Skogeierforbund og andelslagene har over et par års tid engasjert oss for å få på plass et fond for skogkapital til industriutvikling og få til en skattekredittordning til skogindustrietableringer for skogeiere. Da Finansdepartementet satte en effektiv stopper for det i fjor, ble vårt motsvar dannelsen av Norsk Skogkapital, sa Uggen.


Styreleder Terje Uggen i Mjøsen Skog (t.v) og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum (t.h). FOTO: SILJE LUDVIGSEN.

Mjøsen Skog, Glommen Skog, Viken Skog, AT Skog og ALLSKOG eier selskapet, og målet er å være en pådriver for investeringer i virksomheter som bruker norsk tømmer.

- I og med at vi eierne står for 85 % av den totale tømmeromsetningen i Norge har investorer med ambisjoner i norsk trebasert industri allerede fått øynene opp for oss og startet dialog, sier Uggen.

Styrelederen dro fram Moelven Industrier som et godt eksempel på industriell satsing fra skogeiersiden.
- Et sterkt Moelven er viktig for den skogindustrielle verdikjeden i Innlandet, sa Uggen.

Vise at det går an
Slagsvold Vedum understreket at for å få opp investeringslysten må de som sitter på pengene se konkrete resultater av tre. Han trakk fram ny Mjøsbru, nytt regjeringskvartal i tre og Mjøstårnet som prosjekter som kan brukes til å videreutvikle norsk skog- og treindustri. Sp, Ap, SV og KrF har foreslått at vesentlige deler av det nye regjeringskvartalet skal bygges i tre og ny Mjøsbru i tre har vært utredet.

-Arkitekter, ulike miljøer og Statsbygg blir nå presset til å ha mer tre i bygget. Da får vi en helt annen kraft og merverdi ut av byggeprosjektene. Det må være helt opplagt for oss at vi må bruke disse prosjektene for å få fram norsk industri, sa Slagsvold Vedum.