Tok fri fra jobb og motorsaga fatt

Steine har felt manuelt der hogstmaskina ikke kommer til og dratt opp tømmeret med en gammel stammelunner. FOTO: SILJE LUDVIGSEN

- Dette er fin avkobling og moro! sier Ivar Steine. Han tok seg fri fra jobb for å være med da skogsdrifta kom til gards.

Silje Ludvigsen 25.01.2018

- Jeg slipper i alle fall å gå på helsestudio om kvelden, sier Ivar Steine med et godt grep om motorsaga.

Bak seg har han ei pen rekke med grankvister, nettopp kvistet fra ei grov gran som vokser godt her oppe i gammel beitemark ovenfor Segalstad bru i Gausdal.


Noen tar turen til helsestudio i januar. Steine tar turen til skogs. FOTO: SILJE LUDVIGSEN.

- Fin avkobling og moro!
Rett nedenfor hogstfeltet ligger garden til Steine hvor han driver med ammeku. Midt mellom skogsdrift og gardsdrift går en sterkt trafikkert fylkesveg. Morgen og kveld går jobbtrafikken, landbrukstrafikken og til- og fra-barnehagetrafikken tett.

Det er mange hensyn å ta og manuell felling var mest hensiktsmessig ved veien, hvor det i tillegg er ekstra bratt. 

- Så hadde jeg såpass trua at jeg tenkte dette kunne jeg gjøre sjøl, sier Steine, som har tatt fri to uker fra jobben på Fellskjøpet for å gjøre motorsagarbeidet på drifta. 

- Dette er fin avkobling og moro! Og så synes jeg at jeg må følge opp ekstra, når det hogges såpass tett inntil både fylkesvegen, høgspentledninger, turveger og bolighus, sier Steine. 

- Må være to
Steine har felt manuelt der hogstmaskina ikke kommer til, og dratt opp tømmeret med en gammel stammelunner han har fått låne fra Kalstad Maskin. 

- Mye av tømmeret inntil tomter og infrastruktur lener seg godt over til feil side, men med ni tonns vinsj bikker vi det meste dit vi vil, sier Steine.

Stammelunneren er opprinnelig en Timberjack fra 1967. FOTO: SILJE LUDVIGSEN.

Steine legger til at han har hatt med seg Anders Iverslien som vinsjesjef noen dager.

- Med hensyn til sikkerheten, må det nesten være to om den jobben, én ved grana og én ved vinsjen, sier Steine.

Rydder turstiene etterpå
Til sammen har Steine rundt 5000 mål med skog. Sjølve hjemmeteigen er på 1000-1100 mål og mye av den ligger sentrumsnært.

- Det går turveg her som er mye brukt av lokalbefolkningen, og da synes jeg det må være farbart og se ut sånn noenlunde etter hogsten, sier Steine.

Velteplass på grasplenen 
Grasplenen på gardstunet brukes som velteplass for tømmeret. Med bratt terreng og fylkesvegen som skjærer tvers gjennom, er det ikke plass til annet.


Fylkesveg 318 med mye trafikk gjør at all håndtering av tømmeret må planlegges nøye. FOTO: SILJE LUDVIGSEN

- Lassbæreren må krysse vegen for å legge fra seg tømmeret og det er lagt på grov grus for at ikke asfaltdekket skal skades, forteller skogbruksleder for Mjøsen Skog i Gausdal, Trond Prestrud.

- Dette kunne vi ikke gjort på våren. Tæle er nødvendig. Det er klart dette blir litt logistikk når det må gjøres på denne måten, men med velvilje og god kommunikasjon med Statens vegvesen, E-verket, de som brøyter, samt god skilting, så løser det seg, sier Prestrud. Brøytemannskapene er varslet slik at de ikke drar det med seg det ekstra gruslaget som er lagt over fylkesvegen. FOTO: SILJE LUDVIGSEN