Stor skogbrannfare - tiltak innføres

Det er ekstremt tørt flere steder i Gudbrandsdalen og langs Mjøsa, og ilden kan spre seg raskt. FOTO: PIXABAY SKEEZE

Den svært store skogbrannfaren flere steder gjør at Mjøsen Skog nå innfører ekstratiltak for å hindre branntilløp ved skogsdrift.

Silje Ludvigsen 23.05.2018

- Dette er en spesiell situasjon. På kort tid har områder gått fra ikke å være brannfarlig til i høyeste grad å være det, sier skogsjef Johannes Bergum i Mjøsen Skog.

Mest prekært er det i områder med mye furuskog. Bergum var i dag i møte med fylkesberedskapssjefen i Oppland om situasjonen. Flere kommuner har nå nedlagt totalforbud mot all bruk av åpen ild, også i landbruket.

Følger situasjonen tett
Brannvesenet kan legge ned forbud mot skogsdrift hvis tørken fortsetter. I skogbruket er det fare for at skogsmaskiner kan antenne tørr skogbunn, og Mjøsen Skog innfører nå ekstratiltak rettet mot skogsdrifter i utsatte områder.

- I Mjøsen Skog tar vi dette på høyeste alvor. Vi er på vakt og kommer til å innføre enda tettere oppfølging av entreprenørene, sier Bergum.

- Vi har satt i gang risikovurdering av hver enkelt drift der brannfaren er stor. Allerede har vi flyttet en maskin som driver med markberedning fra furuskog til granskog for å unngå faren for skogbrann, forteller Bergum.

Slukkeutstyr i alle maskiner
I fjor ble det innført rutine på at det skal være vannkanne og slukkeutstyr i alle skogsmaskiner. Forsikringsselskapet Skogbrand har også nå nylig send ut påminnnelse til næringen om dette.

- Forebyggende tiltak som iverksettes kan være å kjøre uten kjetting og belter, kjøre på kvelden og morgenen og ikke forlate skogsdrifta uten å forsikre seg om at det ikke har gått varmgang noe sted, sier Bergum. 

SJEKK YR.NO SITT SKOGBRANNVARSEL FOR DIN KOMMUNE HER.