Slik ble Mjøsen Skog-styret

Fra venstre: Ole Randin Klokkerengen, Terje Uggen (leder), Anders Flugsrud, Lisbet Rustad, Siv Sviland Høye (nestleder), Rune Glæserud, Asbjørn Bjørnstad. FOTO: BERIT SANNESS

Bare ett nytt ansikt i styret i Mjøsen Skog etter at årsmøtet nå er ferdig.

Silje Ludvigsen 13.04.2018

I årsmøtet ble Terje Uggen, Veldre Almenning, enstemmig gjenvalgt som styreleder, mens Siv Sviland Høye, Ringebu-Fåvang, ble enstemmig gjenvalgt som nestleder.

Anders Flugsrud, som er ansatt som skogbruksleder i Mjøsen Skog, er ny i styret. Flugsrud tok over som ansattrepresentant etter Kent Ove Moren, som takket av etter fire år i styret.

Etter valget består styret i Mjøsen Skog 2018/2019 nå av:

Styreleder Terje Uggen, Veldre Almenning
Nestleder Siv Sviland Høye, Ringebu-Fåvang
Styremedlem Asbjørn Bjørnstad, Brøttum
Styremedlem Ole Randin Klokkerengen, Eidsvoll
Styremedlem Lisbet Rustad, Fåberg
Styremedlem Rune Glæserud, Reinsvoll (ansatterepresentant)
Styremedlem Anders Flugsrud, Lillehammer (ny ansattrepresentant)