Skogfond er lønnsomt

Med skogfond kan du investere billig i skogen. Illustrasjon: Mjøsen Skog

Skogfond kan benyttes til ulike investeringer i skogen din. Hele 85% av beløpet er skattefritt. En aktiv bruk av skogfond vil være svært lønnsomt.

Kristina Skamsar 11.01.2019

Ved salg av tømmer og biobrensel plikter skogeierne å sette av midler til skogfond. Dette for å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktig investeringer og sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller en annen skog som skogeieren eier.

Fremtidsskogen
For at skogen i fremtiden skal bli så produktiv som mulig er det lurt å ta vare på skogen på best mulig måte.

Skogkulturavdelingen i Mjøsen Skog er nå i full gang med å klargjøre planteoppdrag og markberedningsoppdrag som skal gjennomføres i 2019. Vi tegner oppdrag inn i Allma, slik at entreprenører finner oppdragene lett og at du som skogeier kan se hva som planlegges.


Ungskogpleie er god investering i skogen. Foto: Silje Ludvigsen

Skogfond kan benyttes til ulike investeringer i skog, som grøfterensk, markberedning, planting, ungskogpleie, forsikring av skog, ALLMA skogbruksplan, kursing osv.

Her kan du se hva du kan bruke skogfondet til.

Ekstra innbetaling av skogfond
Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer. Det må settes av mellom 4-40%. Dersom det er trukket mindre enn 40% av registrert virkesomsetning (inklusiv eventuelt etterbetalt bonuser) kan differansen innbetales. Fristen for å registrere denne innbetalingen er 6. februar påfølgende år. (Ved bruk av papirskjema, må skjemaet være levert til kommunen så tidlig at dette er praktisk mulig).

Husk at du kan sjekke din skogfondsaldo på www.skogfond.no for å se om du har nok midler på skogfondskonto til planlagte investeringer i 2019.

Skjema for ekstra innbetaling
Skogeier kan fylle ut og sende skjema SLF-918 til kommunen, eller rapportere dette elektronisk via skogfond på nett. Det vil bli kontrollert at total avsetning til skogfond ikke overstiger 40 % av virkets bruttoverdi. På skjemaet registreres ønsket tilleggsinnbetaling, men ikke bruttoverdi eller kvantum, og skogeier skal registreres på skjemaet både som "kjøper"og "selger". I den elektroniske løsningen går skogeier inn på menypunktet 'Kontoutskrift', og velger deretter 'Ekstra innbetaling'. Her er det kun beløpet som ønskes innbetalt som skal registreres.

Podkast om skogfond
Skogkurs har lagd flere podkast om skogbruk i Norge, deriblant en om skogfond. Mikael Fønhus, Bjørn Helge Bjørnstad og Martin Moi Stener forklarer hva skogfond er, hvilke muligheter som finnes samt gir deg gode tips og råd til hvordan du kan få glede av din skogfondskonto. God lytting.

Hør podkasten om skogfond her