Presisjonsskogbruk er framtida

Riktig ungskogpleie til rett tid øker verdien på skogen din og er en del av presisjonsskogbruket. FOTO: SILJE LUDVIGSEN

Oppskrifta på hvordan få en best mulig skog er enkel, men det krever planlegging i forkant og langtidsperspektiv. La oss introdusere begrepet presisjonsskogbruk.

Silje Ludvigsen 20.11.2017

TEKST: JOHANNES BERGUM, SKOGSJEF MJØSEN SKOG

Har du tenkt over hva du betegner deg som i skogsammenheng? Ja, sier du vel. Jeg er skogeier. Men hva betyr det?

Det å eie skog har mange fasetter i seg – det er en økonomisk faktor, en samfunnsnyttig faktor og en sosial faktor i form av friluftsliv. Det som betyr mest for deg er ikke ensbetydende med hva som betyr mest for naboen.

Aktivt skogbruk er bra for klimaet
Uavhengig av dette er det i løpet av de siste årene mer fokus på produksjon i skogbruket. Regjeringen ønsker at det hogges og plantes mer skog.

Stadig flere snakker om at det er vi i skogbruket som sitter på en av løsningene på klimautfordringen. Tilskudd til tettere planting er innført nettopp for å sikre større CO2 fangst i våre skoger.


Det er her det hele begynner... Ei kasse med foredlet plantemateriale på vei ut i felt. Foredlede planter er avlet frem for best mulig egenskaper. Dette er også en del av presisjonsskogbruket. FOTO: SILJE LUDVIGSEN

Skogbruket er lønnsomt!
Klima er én ting. Lønnsomhet en annen. For mange av oss er det til syvende og sist lønnsomhet våre beslutninger tuftes på.

Mang en gang møter jeg utsagnet: «Det er ikke lønnsomhet i skogbruket». Påstanden min er at det er god lønnsomhet i skogbruket!

For å underbygge denne påstanden vil jeg trekke en sammenligning:
Mange av dere dyrker korn. Er det lønnsomt? Ja, vil jeg hevde, men det kommer an på hvordan du gjør det.


Forskjellen på en bra og dårlig kornåker avhenger av planlegging i forkant og tiltakene du gjør underveis. Det samme gjelder i skogen. FOTO: SILJE LUDVIGSEN

To naboer som dyrker korn kan ha vidt forskjellig lønnsomhet. Den ene høster 300 kg pr dekar, mens naboen høster 600 kr pr dekar.

De dyrker samme kornsort, men forskjellen ligger i hvordan de gjør jobben med å produsere. Det samme gjelder i skogbruket. Setter du inn gode tiltak i skogen din tidlig, høster du av det senere.


Markberedning med gravemaskin er et eksempel på presisjonskogbruk. Granplanta klarer seg bedre i markberedt jord og produktivteten på feltet øker. FOTO: SILJE LUDVIGSEN

Mer verdi ut av arealet
Presisjonsjordbruket betyr å ta i bruk ny kunnskap og teknologi satt i system og gjennomføre det i praktisk handling i den enkelte produksjon. Målet er å øke produktiviteten. Dette ønsker vi i Mjøsen Skog nå å overføre til skogbruket.

Bruker du for eksempel riktig plantemateriale og gjør ungskogpleie til rett tid, bidrar du til at du om 50 år kan høste over 50 m3 per dekar på en G20-bonitet.

Men setter du ikke inn noen tiltak, kan resultatet bli bare 25 m3 per dekar når 50 år har gått. Vårt budskap er at du kan øke skogproduksjonen i skogen din med 50 prosent dersom du setter inn de rette tiltakene.

ØNSKER DU Å HØRE MER OM PRESISJONSSKOGBRUK. TA KONTAKT MED DIN LOKALE SKOGBRUKSLEDER.

Denne artikkelen var en del av nytt Mjøsnytt 08 som er ute nå. Last ned hele som PDF her.