Min side

Fortgang mot ny tømmerterminal

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.v.), administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein og stortingsrepresentant (FrP) Tor Andre Johnsen. FOTO: Roar Ree Kirkevold, Magasinet Skog

Jernbaneverket har vedtatt å sette av flere millioner kroner til planlegging av ny tømmerterminal på Rudshøgda.

Silje Ludvigsen 11.09.2017

TEKST: ROAR REE KIRKEVOLD, MAGASINET SKOG OG SILJE LUDVIGSEN, MJØSEN SKOG

- Det er fantastisk at vi nå er i gang med Godspakke Innlandet, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Erik Lahnstein. 

Terminalen på Rudshøgda har en god beliggenhet for tømmertransporten i Mjøsen Skogs område. Administrende direktør i Mjøsen Skog, Erik A. Dahl, er glad for at man nå starter opp planleggingen av ny tømmerterminal. 

- Mjøsen Skog har arbeidet i flere år for å få knyttet terminalen til jernbanenettet. Det er derfor gledelig at planlegging av terminalutbyggingen nå kommer i gang. Det er samtidig viktig å få fram at dette er en utbygging som alle de store aktørene i verdikjeden har stått samlet om å få til, sier Erik A. Dahl.

Store besparelser
Det vil brukes anslagsvis 10-15 millioner kroner på å utarbeide hovedplan for en ny tømmerterminal på Rudshøgda.

- Pakken vil spare skognæringen for mer enn 50 millioner kroner i året og legger grunnlaget for hogst i områder det i dag ikke er økonomisk mulig å drive, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Erik Lahnstein.

Roser samarbeidet
‐ Vi har hatt et godt samarbeid med skognæring om godspakka i Nasjonal Transportplan. Nå gjøres planen om til handling, sier stortingsrepresentant (FrP) Tor André Johnsen.

‐ Vi ønsker styrke jernbanen som transportåre for store godsmengder. Jeg er svært glad for at vi nå tar et viktig skritt videre i dette arbeidet, og at næringslivet er så tett engasjert i å sikre suksess, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flytter tømmer fra vei til bane
‐ Den nye terminalen vil innebære at alt tømmer som kommer nordfra og vest for Mjøsa vil få atskillig kortere vei til effektiv terminal. Vi får ned logistikkostnadene kraftig og flytter tømmer fra veg til bane, sier Lahnstein.
- Dette er en forsiktig start på noe som vil bli en liten revolusjon. Godspakke Innlandet er ikke bare avgjørende for å sikre konkurransekraft og vekstevne til fremtidens grønne næringer. Når jernbanen fra Hamar til Kongsvinger elektrifiseres åpnes en helt ny godskorridor ut av landet. Gods som kommer nordfra får redusert reisetiden med 12 timer når man slipper å kjøre innom Alnabru i Oslo, men kan kjøre rett til Sverige, sier Lahnstein.