Ønsker Allma for Android

Allma finnes i dag bare som app for iPhone og iPad. FOTO: SILJE LUDVIGSEN

Mjøsen Skog ønsker å utvikle en Allma-app for Android. Men usikkerhet rundt tekniske løsninger skaper utfordringer.

Silje Ludvigsen 04.12.2017

Den digitale skogbruksplanen Allma er foreløpig kun utviklet som app for iPhone og iPad. Web-løsningen av Allma kan åpnes på nettbrett fra Android. Men per nå er det ikke utviklet en egen Allma-app for Android. Dette har en teknisk bakgrunn, forteller seksjonsleder Odd Arne Brenn i Mjøsen Skog:

- Da vi startet utviklingen av Allma-app i 2014, valgte vi iOS-plattformen fordi utviklingsgrensesnittet, deriblant kartløsningen, var best tilpasset iOS, sier Brenn.

Apple står sterkt, men…
Fjorårets TNS Gallup-målinger av trafikken på norske nettsteder viser at Apple står for nesten halvparten av trafikken. På nettbrett står Apple for nesten 90 prosent av trafikken, mens på mobil 60 prosent, skriver Kampanje

Apple har hatt en særegen posisjon i Norge, men nå kommer det flere og flere konkurrenter. Det merker også vi, forteller Brenn:

- Tilbakemeldingene fra mange av våre Allma-kunder er at de vil ha Allma-app for Android. Dette ønsker Mjøsen Skog nå å få på plass og vi ser nå på ulike løsninger for å få dette til, sier Brenn.

Har estimat på Android-løsning 
- Vi har tekniske beskrivelser og estimater på plass for en Android-versjon av app-en, og vi hadde allerede kunnet startet opp utvikling av Allma-app for Android, hadde det ikke vært for usikkerhet rundt forskjellig tekniske løsninger, sier Brenn.

- Utredningen og vurdering av forskjellige løsninger vil bli jobbet med i desember, sier Brenn. 

Ønsker likeverdig løsning
- Vi har ett høyt ambisjonsnivå for denne appen og det har derfor vært tidkrevende å få den nåværende Allma-appen for iOS så god som vi ønsker. Nå har den blitt en innovativ app og den er i front i Skandinavia på bruk av skogdata i en app, sier Brenn.

- Vi ønsker at en Allma-app for Android også skal være brukervennlig og innovativ. Det krever en gjennomarbeidet plan og nok ressurser, sier Brenn.