Økt støtte til landbruksbygg i tre

Den nye ordningen gjør det mer attraktivt å bruke tre i landbruksbygg. Foto: Johannes Bergum

Partene i jordbruksforhandlingene er enige om å øke tilskuddet til driftsbygninger i tre i landbruket, slik Norges Skogeierforbund har foreslått. Johannes Bergum i Mjøsen Skog er godt fornøyd.

Berit Sanness 10.05.2019

 

– Skogeierforbundet fortjener ros for å ha spilt inn et konkret forslag til partene i jordbruksforhandlingene som er riktig i et klimaperspektiv og som vil bidra til økt verdiskaping i Norge. Det er flott at både staten og jordbruksorganisasjonene har fulgt opp Skogeierforbundets forslag. Bønder som planlegger å investere i ny driftsbygning bør absolutt merke seg ordningen og ta den i bruk når den kommer på plass, sier Johannes Bergum, som er konst. adm. dir. i Mjøsen Skog.

Johannes Bergum Foto Berit SannessJohannes Bergum i Mjøsen Skog applauderer at det tilrettelegges for økt bruk av tre i driftsbygninger i landbruket. Foto: Berit Sanness

Statens tilbud
I tilbudet fra staten under årets jordbruksforhandlinger foreslår staten å innføre et ekstra tilskudd ved investering i landbruksbygg i tre på inntil 20 prosent av ordinært innvilget tilskuddsbeløp. Den totale rammen for støtte til driftsbygninger i tre kan overskride kronetaket med inntil 400 000 kroner slik at trebruk stimuleres også i de større prosjektene. Ordningen er i første omgang tenkt å vare i tre år for å få fart i byggingen i tre.

Les mer på skog.no