Min side

Øker farten på skogen

Det er tid for å gjødsle skogen. FOTO: BERNT BJØRNSTAD

Har du spørsmål om årets gjødsling, nøl ikke med å ta kontakt. 20. juni setter vi i gang.

Silje Ludvigsen 16.06.2017

TEKST: BERNT BJØRNSTAD

Den 20. juni setter vi i gang med skoggjødsling fra helikopter i Mjøsen Skogs område. Vi starter lengst sør i distriktet, før vi trekker nordover.

Har du skog som egner seg?
Essensen med å gjødsle skog er å oppnå en mertilvekst på de tømmerkvaliteter som er mest verdt i skogen vår. Normalt er dette sagtømmer hos gran og spesialtømmer i form av telefonstolper, laftetømmer e.l. hos furu. 

  • Skoggjødsling anbefales i bestand med god sunnhet på midlere bonitet (G 11- G17 og F 11- F17).
  • Skogen bør være godt stelt og hogstmoden i løpet av 6-10 år.

Fristen for å søke om gjødsling i år er gått ut, men det blir muligheter også til neste år.

Ta kontakt med skogbrukslederen din, hvis du lurer på om du har områder som egner seg for gjødsling. 

Øker verdien på skogen
Gjødsling er kjent for å være det tiltaket i skogen som gir best avkastning, dette fordi det er såpass kort tid fra investeringstidspunktet og fram til avvirkning. Om skogen avvirkes 6-10 år etter tiltaket ble utført vil gjødsling gi en mertilvekst på 1-2 m3/dekar når det gjøres på riktig skog.

Ved å benytte seg av skogfond med skattefordel vil tiltaket ha en årlig avkastning på 10-25 %. Det gis 40 % klimatilskudd ved gjødsling av skog.

Hvis du lurer på noe
Vi skal gjødsle omkring 10 000 dekar med helikopter i Mjøsen Skogs region i sommer. Ved spørsmål knyttet til gjennomføringen av årets gjødsling, ta kontakt med:

Bernt Bjørnstad, prosjektleder skogkultur

Tlf: 47608568

E-post: bernt.bjornstad@mjosen.no