Norske Skog innrømmer mislighold

FOTO: NORSKE SKOG

Norske Skog sendte i helgen ut en børsmelding der konsernet opplyste at det utsetter akseptfristen for den framlagte refinansieringsløsningen og skyver på nok en rentebetaling.

Berit Sanness 31.07.2017

To millioner euro skulle vært betalt til långiverne søndag, etter at Norske Skog hadde benyttet seg av en rett til én måneds utsettelse. Norske Skog opplyser i meldingen at selskapet ikke har tenkt til å betale rentene mens det jobber for å få på plass en restrukturering. Norske Skog har skjøvet akseptfristen for de foreliggende refinanseringsforslagene fra 31. juli til 11. august.

Som en følge av de pågående samtalene vil styret innkalle til en ekstraordinær generalforsamling i slutten av august.

Les mer på dn.no