Norske Skog er solgt

Norske Skog Skogn og Norske Skog Saugbrugs fikk ny eier før helga. Det var det britiske hedgefondet Oceanwood som vant auksjonen. FOTO: ADRESSEAVISA

Før helga ble Norske Skog kjøpt av Oceanwood. Styreleder Terje Uggen i Mjøsen Skog er glad for avklaringen.

Berit Sanness 06.05.2018

 

Fredag 4. mai offentliggjorde Norske Skog AS at selskapet er solgt. Alle aksjene er kjøpt av det britiske hedgefondet Oceanwood, som også har vært største kreditor i morselskapet.

Morselskapet konkurs
Den 19. desember 2017 leverte styret i Norske Skogindustrier ASA begjæring om konkursbehandling til Oslo skifterett. Samme dag ble konsernet suspendert fra Oslo Børs. Da hadde konsernet i lengre tid jobbet hard for å oppnå en frivillig refinansiering av Norske Skog-konsernet og derved unngå konkursprosess for morselskapet.

En måneds tid tidligere ble et samarbeid mellom Aker og den største sikrede kreditoren, Oceanwood Capital Management Ltd, kjent. I tiden etterpå forsøkte styret i Norske Skog–konsernet å få disse med på en frivillig løsning, men det lot seg ikke gjøre og dermed var utfallet gitt.

Driftsselskapet auksjonert bort
De sikrede kreditorene hadde pant i datterselskapet Norske Skog AS, som eier konsernets sju papirfabrikker, bl.a. Norske Skog Skogn og Norske Skog Saugbrugs. Før jul startet prosessen med å auksjonere bort de sju fabrikkene. Dette har vært en åpen auksjonsprosess, der nær 100 interessenter skal ha vært identifisert.

Driften ved de sju fabrikkene har fortsatt som normalt mens auksjonsprosessen har pågått. For norsk skogbruk og de ansatte har det blitt ansett som svært viktig at de norske fabrikkene får industrielle eiere som ønsker å videreføre driften. Flere norske interessenter har vært inne i bildet.

Auksjonsprosessen har dratt ut i tid. Fredag den 4. mai ble det imidlertid kjent at det britiske hedgefondet Oceanwood trakk det lengste strået. Fondet har kjøpt alle aksjene selv.

Glad for avklaringen
Mjøsen Skogs styreleder Terje Uggen er glad for at eierskapet i Norske Skog nå er på plass.

- Fabrikkene på Skogn og Saugbrugs går godt og har mulighet til å utvikle seg videre. Nå har vi fått en ny eier som har uttrykt som en del av målsettingen å gi Norske Skog rom for utvikling. Vi har derfor forventning til at den nye eieren av Norske Skog vil utvikle de norske fabrikkene videre. Det er viktig for hele skognæringen, sier Terje Uggen.