Kutt til skogvern og skogsbilvei

Opprustingen av skogsbilveier fortsetter, men med mindre penger tilgjengelig. FOTO: ANDERS FLUGSRUD

Regjeringen kutter flere millioner kroner til ordningen frivillig skogvern og det blir færre penger til opprusting av skogsbilveier.

Silje Ludvigsen 12.10.2017

Regjeringen la torsdag fram forslag til statsbudsjett for 2018.

Satsingen på å få tømmeret ut av skogen fortsetter, men det blir færre millioner i potten for å ruste opp skogsbilveier og kaier.

I fjor ble det bevilget 107 millioner kroner til dette. I forslaget til statsbudsjett for 2018 er tallet redusert med 15 millioner kroner til 92 millioner kroner.

Kutter i skogvern - ønsker ny kartlegging
Støtten til frivillig skogvern kuttes med 50 millioner kroner, fra 442 millioner til 392,6 millioner kroner. Det begrunnes med at regjeringen ønsker å skaffe midler til andre formål. 

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å etablere en ny metode for å fastsette naturtyper som er av nasjonal forvaltningsinteresse og fastsette metode for å vurdere kvaliteten på stedet hvor disse befinner seg.

Norges Skogeierforbund er svært kritisk til metoden for kartlegging og verdsetting som er foreslått og vil arbeide for å få en ny gjennomgang av metodikken.