Ledige advokattimer

Advokatfirmaet Thallaug bistår med juridisk hjel. FOTO: Anne Mæhlum.

Mandag 24. september er det flere ledige advokattimer. Dette er gratis for andelseiere.

Kristina Skamsar 10.09.2018

Mjøsen Skog har avtale med Advokatfirmaet Thallaug ANS på Lillehammer og juridisk rådgivning av våre andelseiere. Thallaug har lenge hatt hele landet som nedslagsfelt i tingsrettslige spørsmål og landbrukssaker. Les nærmere om advokatfirmaet Thallaugs tjenester her.

Mandag 24. september er det flere ledige timer.

For bestilling av time, kontakt Mjøsen Skogs sentralbord på tlf. 61 26 30 00 eller e-post: mjosen@mjosen.no