Ledige advokattimer 19. mars

Mjøsen Skog har avtale med Advokatfirmaet Thallaug ANS på Lillehammer som har lang erfaring i landbrukssaker. FOTO: ANNE MÆHLUM

Advokattimer er gratis for andelseiere i Mjøsen Skog. Mandag 19. mars er det tre ledige timer.

Silje Ludvigsen 12.03.2018

Alle andelseiere tilbys én time gratis juridisk rådgivning med Advokatfirmaet Thallaug på Mjøsen Skogs hovedkontor i Kirkegt. 70 på Lillehammer.

Mandag 19. mars har vi tre ledige timer. For bestilling av time, kontakt Mjøsen Skogs sentralbord på tlf. 61 26 30 00 eller  e-post: mjosen@mjosen.no

Aktuelle tema kan være:

  • Planprosesser
  • Kontrakter
  • Endringer i avtaleforhold
  • Saker der en kan bli berørt av nabo / samfunnets inngripen
  • Tomtefeste
  • Skatt / arv
  • Ekspropriasjon

Ledig også i mars og april
Følgende datoer er ledig utover våren:

  • Mandag 30. april
  • Mandag 28. mai