Min side

Långivere tar kontrollen over Norske Skog-fabrikkene

FOTO: NORSKE SKOG

En gruppe av Norske Skogs største långivere har nå tatt kontroll over Norske Skogs sju fabrikker. Tidligere konsernsjef Sven Ombudstvedt går inn som styreleder.

Berit Sanness 13.09.2017

Det er en gruppe på fem store utenlandske fond som har sikret sine lån med pant i Norske Skogs fabrikker og en del andre eiendeler.

Pantesikrede lån
Etter måneder med drakamp mellom de ulike interessene, deriblant blant ulike klasser av kreditorer og dagens aksjonærer, har altså de av långiverne som sitter med pantesikrede lån valgt å bruke sin makt. Dette er en gruppe av finansielle institusjoner som forvalter langsiktige fond av hovedsakelig europeiske og amerikanske pensjonspenger.

Gruppen av fem utenlandske fond opplyser i en melding at de som følge av manglende rentebetaling nå har besluttet å iverksette en prosess der de får kontroll over fabrikkene, slik de ifølge meldingen har avtalefestet rett til å gjøre med grunnlag i sin pantesikring.

Bidratt med finansiering
Långiverne har i flere omganger bidratt med finansiering for å sikre drift av fabrikkene. De opplyser at de vurderer å stille med inntil 70 millioner euro (ca. 650 millioner kroner) i egenkapital til det nye holdingselskapet og de underliggende selskapene, og arbeider med å få etablert garantifasiliteter ut over de EUR 16 millioner (ca. 150 millioner kroner) som de tidligere har gitt melding om at de stiller til rådighet for å sikre driften.

Det er under etablering et nytt holdingselskap der aksjene i Norske Skog AS, legges inn. Det er dette selskapet, og ikke morselsekapet Norske Skogindustrier ASA, som er den direkte eier av fabrikkene.

-Nå er långiverne klare til å gå inn og overta de sju fabrikkene, styre dem og tilføre likviditet. Vi ønsker at de operative enhetene skal få en helt annen balanse og gjeldssituasjon, slik at en kan fokusere på drift og utvikling av selskapet, sier Sven Ombudstvedt til Dagens Næringsliv.

Drift som normalt
Driften ved fabrikkene går som normalt. Pengestrømmene i konsernet kontrolleres av de sikrede kreditorene som har overtatt aksjene i alle driftsselskapene. Arbeidet med organisering og refinansiering av konsernet vil fortsette i tida framover.

Aksjonærverdiene kan bli utradert
Hva som skjer med morselskapet Norske Skogindustrier ASA gjenstår å se. Overtagelsen av fabrikkene under kontroll av långiverne er dårlig nytt for de som har aksjer i selskapet. Det vil i praksis sannsynligvis bety at aksjonærverdiene utraderes.