Husk å brøyt skogsbilveien

Skogbruksleder Ketil Engen minner skogeiere på viktigheten av å brøyte. Helst etter 10 cm snøfall. Foto: Kristina Skamsar

- Har du skogsdrift i vinter er det viktig å brøyte skogsbilveien, sier skogbruksleder i Mjøsen Skog Ketil Engen. Mjøsen Skog har laget en ny film som gir deg gode tips om brøyting.

Kristina Skamsar 04.01.2019

Brøyting av skogsbilveien er viktig for å få entreprenøren inn og ut i skogen og for å få tømmeret ut til industrien. Dersom det ikke brøytes, vil alt gå saktere og i verste fall stoppe skogsdrifta.

- Det kan få økonomiske konsekvenser for skogeieren dersom tømmeret ikke kommer ut til industrien på riktig tidspunkt, sier Engen.

Film
I filmen som Mjøsen Skog har laget gir skogbrukslederen deg noen råd og tips om hva du bør tenke på i vinter dersom du har skogsdrift.

SE FILMEN HER