Full fart i Mjøsen Skog

Under årsmøtet til Mjøsen Skog på Honne nylig kunne konst. adm. dir. Johannes Bergum fortelle om rekordavvirkning i 1. kvartal. Nå foreligger tallene for 1. tertial, som viser at den høye aktiviteten fortsetter. Foto: Kristina Skamsar

Aktiviteten er høy og utviklingen positiv i Mjøsen Skog. - Vi har hatt rekordavvirkning 1. tertial i år, sier Johannes Bergum, som er konstituert som administrerende direktør i Mjøsen Skog.

Berit Sanness 03.05.2019

Helt uavhengig av den pågående fusjonsprosessen, går det meget godt i Mjøsen Skog på alle virksomhetsområder, og de ansatte forsetter å levere.

Økt markedsandel
Mjøsen Skog kjøper kun tømmer innenfor sitt område, som dekker Eidsvoll i Akershus, fire kommuner på Hedmarken og 15 kommuner i Oppland. Likefullt har Mjøsen Skog økt tømmeromsetningen jevnt de siste fem årene i dette området.

Dataene på kommunenivå foreligger kun ved utgangen av året, så pr. 1. kvartal i år må bedriften forholde seg til fylkestallene. - Det er selvsagt gledelig å se at vi har økt markedsandelen i Oppland sammenliknet med samme tid i 2018, sier Bergum.

Rekordstor tømmeromsetning
- Ved utgangen av 1. tertial 2019 var tømmeromsetningen gjennom Mjøsen Skog på hele 462 000 m3. Det er ny rekord. Vi har aldri omsatt mer i Mjøsen Skog i løpet av 1. tertial, sier Johannes Bergum.

Ungskogpleierekord
Han er også opptatt av at aktiviteten på skogkulturområdet går i riktig retning og er spesielt fornøyd med at det ser ut til å løsne på ungskogpleieområdet.

- I fjor utførte vi ungskogpleie på et rekordstort areal; nær 22 000 dekar. Det er bra. Samtidig er behovet vesentlig høyere. Derfor er EDEL-satsingen vår så viktig. Nå er skogkultursesongen i gang igjen, og ordrene viser at det blir høy aktivitet i år igjen, sier Johannes Bergum.

Flere ALLMA-abonnenter
ALLMA fortsetter å styrke sin posisjon som Norges ledende skogforvaltningsverktøy. – Vi har nå over 2150 ALLMA-abonnenter, sier Bergum, som trass i den positive utviklingen ønsker enda flere ALLMA-abonnenter, ettersom ALLMA er nyttig for både små og store eiendommer.