Min side

Fikk svar på miljøspørsmål

Biolog Reidar Haugan gikk gjennom de ulike kravpunktene i revidert Norsk PEFC Skogstandard. FOTO: ANDREAS HOLEN

Interesserte og nysgjerrige skogeiere og entreprenører har nå fått kurs i revidert PEFC Skogstandard.

Silje Ludvigsen 19.06.2017

- Deltakerne var interessert og kom med mange gode spørsmål og problemstillinger som vi fikk drøftet, forteller kvalitets- og miljøleder Andreas Holen i Mjøsen Skog.


Flere skogeiere og entreprenører samlet på kurs i skogen på Biri. Foto: Andreas Holen


Miljøhensyn er en viktig brikke i det moderne skogbruket og følges opp gjennom kravene i Norsk PEFC Skogstandard. For at skogeieren i det hele tatt skal få levert tømmeret sitt via Mjøsen Skog, må Norsk PEFC Skogstandard være fulgt. Skogeiere som administrerer og gjennomfører skogbrukstiltak på egen eiendom må derfor ta et kurs i denne standarden. 

Fredag 16. juni hadde åtte skogeiere og fem entreprenører samlet seg på Honne på Biri for å lære om dette. Det er kommet en revidert utgave av denne, og det var den som ble gjennomgått nå. 

Deltakerne ble tatt med til ulike områder for å få demonstrert standarden. Foto: Andreas Holen. 


De ulike kravpunktene i Norsk PEFC Skogstandard ble gjennomgått og deltakerne fikk en innføring i viktige rutiner hos Mjøsen Skog. Dette ble fulgt opp av en praktisk del ute i skogen ved Honne, der deltakerne gjorde øvelser i planlegging og hvordan de fyller ut miljøinformasjonen. 

- Vi som holdt kurset synes det var en vellykket dag, og det tror jeg deltakerne synes også, sier Holen. 

Deltakerne får et kursbevis som et bevis på at de har gjennomgått standarden. 

Som en service til andelseierne tilbyr Mjøsen Skog flere kurs i revidert Norsk PEFC Skogstandard  til høsten. Nærmere informasjon om dette kommer.