Min side

Bruprogrammet viktig

NRK-reportasjen torsdag 31. august var lagt til Stensbrua i Aremark. Brua har kun kapasitet til å ta 50 tonn, mens veinettet før og etter tar 60 tonn. Hver dag tar dermed Norske Skog Saugbrugs imot syv tømmerbiler som kun er to tredjedels fylt opp. Bedriften anslår at tømmerbilene dermed må kjøre 750 ekstra turer hvert år. Det er både dårlig butikk og er negativt for miljøet. Foto: SHEMSI BUNJAKU / NRK

Det finnes 80 broer i landet som ikke tåler fulle tømmerlass. Kostnaden for industrien er stor. Det kom fram i NRK-innslaget fra Norske Skog Saugbrugs før helga.

Berit Sanness 04.09.2017

De høye transportkostnadene reduserer konkurransekraften til norsk skog- og trenæring. Derfor må viktige offentlige veier for tømmertransporten godkjennes for 60 tonn totalvekt så snart som mulig. Det betyr at de må skrives opp til 60 tonn i veilista. Før det kan skje må bl.a. eventuelle bruer være beregnet å tåle 60 tonn.

Skog- og trenæringen har ivret for et eget bruprogram med øremerkede midler til å fjerne bruer som flaskehalser for tømmerransporten. Bruprogrammet ligger nå inne i vedtatt NTP (Nasjonal Transportplan) med 300 mill. kroner. Nå gjelder det å få 50 mill. kr pr år bevilget over statsbudsjettet.

Vil kjempe for brumidlene
I NRK-reportasjen torsdag 31. august kom det fram at KrF lover å jobbe for bruprogrammet i statsbudsjettet for 2018.

‐Jeg tror det er vanskelig å være imot at man bevilger små midler, som gir verdiskapning og økt konkurransekraft. Det er et kinderegg, og det er politikerne for, sier stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal, næringspolitisk talsperson for KrF i intervjuet med NRK. Hjemdal var saksordfører da skogmeldingen ble behandlet på Stortinget på nyåret 2017 og åpnet årsmøtet til Mjøsen Skog i april i år. 

 Hjemdal og Uggen april 2017 Foto Silje LudvigsenStortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal (KrF) og Mjøsen Skogs styreleder Terje Uggen var enige om skog- og trenæringens muligheter da de møttes på Moelven Mjøsbruket i forbindelse med årsmøtet i Mjøen Skog 6. april i år. FOTO: SILJE LUDVIGSEN

 

Norges Skogeierforbund likte signalet fra KrF som kom i NRK-reportasjen. ‐ Vi er svært glade for at Line Henriette Hjemdal tar tak i de konkrete utfordringene næringen står overfor og øver et påtrykk for å få til forbedringer så raskt som mulig, sier adm. dir. Erik Lahnstein i Skogeierforbundet til Skog.no.

Følger opp i fylkene
Etter 2013 har Mjøsen Skog koordinert dialogmøter mellom skog- og trenæringen og Statens vegvesen Region øst, som holdes to ganger i året. Møtene finner sted på Moelv. Fra 2016 er også fylkeskommunene og Fylkesmennene invitert til dialogmøtene.

- Dette er nyttige møter der vi både utveksler erfaringer mellom fylkene og koordinerer skog- og trenæringens innspill til veimyndighetene. Næringen har vært helt tydelig på behovet for bruprogrammet. Vi har spilt inn felles prioriteringsliste for bruer overfor SVV i henholdvis Hedmark, Oppland og Akershus. Likedan har vi sendt felles høringsuttalelse til fylkeskommunene i Hedmark og Oppland i forbindelse med deres arbeid med Handlingsprogram for fylkesveiene, sier kommunikasjonssjef Berit Sanness i Mjøsen Skog. Hun leder dialogmøtene.

Sanness forteller at det er gjennomført bruberegninger i regi av de fylkesvise veikontorene som gjør at noen av bruene som skog- og trenæringen har prioritert, allerede er godkjent for 60 tonn totalvekt. Flere vil bli godkjent når ny veiliste kommer 1. oktober. De som har ansvar for bruberegninger har har det travelt de siste par årene.

- Det betyr at godkjente bruer kan fjernes fra prioriteringslisten vår, og det er bra. Vi gjorde reelle prioriteringer og har mange viktige bruer som står i kø for å komme inn på prioriteringslisten. Følges NTP opp, skal det brukes 50 mill. kroner til bruprogram i 2018, sier Sanness, som mener det er helt rimelig at en vesentlig del av denne rammen havner i det sentrale Østlandsområdet.

- Det er her vi har tyngdepunktet av hogsten og dermed også tømmertransporten i Norge. Nå ønsker vi å få til dialogmøte med det enkelte veikontoret i Hedmark, Oppland og Akershus for å følge opp dialogen om bruene, sier Sanness.