Skogkveld Ringsaker - Skogfond og skatt

onsdag30.januar

Prøysenhuset, Rudshøgda onsdag 30. januar 18:00

Ringsaker kommune og Mjøsen Skog v/Ringsaker Skogeierområde inviterer til skogkveld med tema skogfond og skatt.

Skogfondsordningen er et grunnleggende økonomisk virkemiddel i skogbruket. Skattesystemet og skogfondet gir rammebetingelser som er viktige å utnytte optimalt.

Vi har derfor invitert Bjørn Helge Bjørnstad fra Skogkurs og han vil lede oss gjennom følgende temaer i løpet av kvelden:

  • Bruk av skogfond
  • Informasjon om skattesystemet
  • Samspill mellom skogfond og skatt for ulike kategorier skogeiere
  • Aktuelle verktøy

Arrangementet er åpent for alle skogeiere og er gratis. For bevertning ber vi om påmelding innen 22. januar.

Påmelding sendes på e-post til sisi@ringsaker.kommune.no  eller på SMS til 96 94 20 80.

 

Vel møtt!