Skogkveld på Hedmarken

torsdag14.juni

Snuplass hos Arne Svenskerud, sør for Stangebyen etter Rv. 222 torsdag 14. juni 18:00

Velkommen til skogkveld på Hedmarken

 

Når: Torsdag 14. juni
Kl: 18.00 - 21.00
Sted: Oppmøte ved anlagt snuplass hos Arne Svenskerud sør for Stangebyen etter Rv 222. Det vil bli skiltet fra riksveien.
Arrangør: Hedmarken landbrukskontor og Mjøsen Skog

 

 

PROGRAM

Post 1
-        Informasjon om utviklingsprogrammet - EDEL. Målet er at gjennom planteforedling og riktige skjøtselstiltak skal skogproduksjonen øke opp mot 50 % i løpet av et omløp.  Vi viser eksempler på skjøtsel av ungskog – ved Håvard Dufseth, Mjøsen Skog.

Post 2
-        Granforyngelse i et 4 år gammelt hogstfelt. Er det en tilfredsstillende foryngelse her?  Frank Monsen - Mjøsen Skog orienterer og viser oss hvordan skogeier selv kan sjekke dette. Info om tilskuddsordninger for 2018 og bruk av skogfond - Ved Bent Roger Hegg, Hedmarken landbrukskontor

Post 3
-        Effekter og erfaringer med tynning og gjødsling i granskog - ved Frank Monsen, Mjøsen Skog.  Vi ser på et granbestand som både er tynnet og gjødslet.

Post 4
-        Bespisning

Post 5
-        Orientering om opprusting av snuplasser, bruer og andre flaskehalser på skogsbilveinettet etc. - ved Karl Owren - Hedmarken landbrukskontor evt en annen.        

Post 6
-        Orientering om utfordringer med rødhyll i foryngelsesfeltene. Hvilke praktiske tiltak kan man iverksette der rødhyllen har etablert seg? - ved Karl Owren- Hedmarken landbrukskontor

Demonstrasjon med ryddesag- ved Mjøsen Skog.

 

 

Ca. 21.00 – Avslutning og hjemreise