Medlemsmøte i Østre Toten Skogeierlag

mandag21.januar

Hoff Gjestgiveri mandag 21. januar 18:00

Nestleder Siv Sviland Høye i Mjøsen Skog kommer til Østre Toten Skogeierlag for å informere om Organisasjonsutvalgets arbeid og innstilling.

Nestleder Siv Sviland Høye i Mjøsen Skog ledet utvalget som i 2018 så på lokalorganiseringen. Innstillingen har tittelen "Organisering og arbeidsform på lokalnivå".

Innstillingen er nå ute på høring i lokalorganisasjonen, og vi inviterer til medlemsmøte for å bli kjent med arbeidet i Organisasjonsutvalget og drøfte hva Østre Toten Skogeierlag mener om forslagene som er fremmet av utvalget.

Velkommen!

 

Vennlig hilsen

Styret i Østre Toten Skogeierlag