Skogdag for Nord-Gudbrandsdalen

fredag07.desember

fredag 07. desember 11:00

Til Mjøsen Skogs andelseiere i Nord-Gudbrandsdalen

 

Invitasjon til skogdag om kapping av tømmer

Vi inviterer til skogdag i Nord-Gudbrandsdalen:

Tid:    Fredag 7. desember 2018, kl. 11-14

Sted:   Sjoa. Oppkjøring ved Åmot Sjoa

 

Temaet for skogdagen er kapping av tømmer. Vi tar også opp Hargassner – biofyring.

Gunnar Haugen stiller som måler på vegne av Norsk Virkemåling. Fra Sel og Vågå landbrukskontor kommer Jan Teigen, mens skogbruksleder Ola Løkken kommer fra Mjøsen Skog.

 

Kaffe og servering.

Vel møtt!

 

Håvard Syse
Leder i Nord-Gudbrandsdal Skogeierområde