Medlemsmøte for Brøttum Skogeierlag

torsdag06.desember

torsdag 06. desember 19:00

Fusjonsforhandlingene mellom Mjøsen Skog og Glommen Skog har nå kommet så langt at det foreligger et utkast til fusjonsdokument. Før forhandlingene avsluttes har lokalorganisasjonen og allmenningene mulighet til å gi innspill til utkastet til fusjonsdokumentet. Fusjonssaken blir derfor en viktig sak på medlemsmøtet som styret inviterer til:

Tid:      Torsdag 6. desember 2018, kl. 19.00

Sted:   Brøttheim

Agenda:

  • Fusjon Mjøsen Glommen
  • Sammenslåing av skogeierlag
  • Skogeierlaget egenkapital.

 

Styret håper på gode innspill.

Det blir enkel servering. Vel møtt!

Hilsen styret i Brøttum Skogeierlag