Kappedag på Biri

tirsdag11.desember

Oppmøte på Moelven Mjøsbruket (Industrivegen 35, 2836 Biri) tirsdag 11. desember 10:00

Biri Skogeierlag inviterer Gjøvik – Toten Skogeierområde, Ringsaker, Brøttum, Furnes og Fåberg skogeierlag til vår tradisjonelle skogdag

tirsdag den 11. desember 2018 kl. 10.00

Oppmøte på Moelven Mjøsbruket.

Vi inviterer erfarne og mindre erfarne skogeiere til å øke sin kunnskap om nytt målereglement for sagtømmer. Det nye reglementet er romsligere og øker sagtømmerandelen. Videre har Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA forhandlet om fusjon. Som et ledd i høringsarbeidet vil vi få presentert et foreløpig resultat fra fusjonsforhandlingene, og alle vil få mulighet til å komme med innspill. Prosessen er ikke lukket, så det er nå vi har mulighet til å påvirke resultatet, via det enkelte skogeierlags høringsuttalelse.

Forbered deg godt til diskusjonen ved å lese utkastet til fusjonsdokument.

KL 10.00 FAGPROGRAM

1.     Hva er forskjellen på gammelt og nytt målereglement
v/Per Arne Lien, Norsk Virkesmåling

2.     Markedsutsikter og tømmerpriser v/Stefan Mattson, Mjøsen Skog

3.     Forventninger til offentlige virkemidler 2019 v/Arnt Oluf Eide, Gjøvik kommune

KL 12.00 JULELUNSJ PÅ Vertshuset VE6

KL 13.00 FAGPROGRAM

4.     Presentasjon av fusjonsdokument for Mjøsen Skog og Glommen Skog v/styreleder Terje Uggen Mjøsen Skog

Spørsmål/diskusjon

 

Velkommen!

Styret i Biri Skogeierlag