Andelseiermøte Gausdal

torsdag16.november

Bødal bygdahus, Vestre Gausdal torsdag 16. november 19:00

Mjøsen Skog invitere alle våre andelseiere i Gausdal til informasjonsmøte.

Kaffe og rundstykker blir servert en halvtime før møtestart.

PROGRAM

  • Informasjon fra styret  
    Styrets representant oppdaterer på aktuelle saker v/styremedlem Lisbet Rustad
  • Markedsoppdatering
    Hva skjer i markedene og hvordan påvirker dette pris og avsetning for deg som andelseier v/skogsjef Johannes Bergum

Pause med kaffe og kringle

  • Presisjonsskogbruk i praksis
    Er det mulig å øke produksjonen i skogen din med 50 prosent? v/skogkulturleder Anne Guri Kløvstad
  • Åpen post

Fra Mjøsen Skog stiller også skogbruksleder Trond Prestrud og kommunikasjonssjef Berit Sanness.

Merk at vi arrangerer ett andelseiermøte for hvert skogbrukslederdistrikt. Har du ikke anledning til å møte opp på møtet i ditt område, er du velkommen på et av de andre møtene! Se møteoversikt i Mjøsnytt nr. 6-2017 og på www.mjosen.no

Velkommen!