Ekstraordinært andelseiermøte i Vang Skogeierlag og Løten Skogeierlag

tirsdag04.juni

Låven på Blæstad tirsdag 04. juni 19:00

Forutsatt at styrene i Mjøsen Skog og Glommen Skog anbefaler den endelige fusjonsplanen på sine styremøter 14. mai avholdes ekstraordinært andelseiermøte med fusjonen mellom Mjøsen Skog og Glommen Skog som sak.

Innkalling og endelig fusjonsplan vil bli sendt alle andelseiere i posten.

Fra Mjøsen Skog sitt styre møter nestleder Siv Sviland Høye.

Enkel servering

Vel møtt!