Ekstraordinært andelseiermøte i Stange Skogeierlag

torsdag13.juni

Egerom torsdag 13. juni 19:00

Forutsatt at styrene i Mjøsen Skog og Glommen Skog anbefaler den endelige fusjonsplanen på sine styremøter 14. mai avholdes ekstraordinært andelseiermøte med fusjonen mellom Mjøsen Skog og Glommen Skog som sak.

Innkalling og endelig fusjonsplan vil bli sendt alle andelseiere i posten.

Fra Mjøsen Skog sitt styre møter styremedlem Ole Randin Klokkerengen.

Enkel servering

Vel møtt!