Ekstraordinært andelseiermøte i Ringsaker Skogeierlag og Furnes Skogeierlag

tirsdag11.juni

Veldrom tirsdag 11. juni 19:00

Forutsatt at styrene i Mjøsen Skog og Glommen Skog anbefaler den endelige fusjonsplanen på sine styremøter 14. mai avholdes ekstraordinært andelseiermøte med fusjonen mellom Mjøsen Skog og Glommen Skog som sak.

Innkalling og endelig fusjonsplan vil bli sendt alle andelseiere i posten.

Fra Mjøsen Skog sitt styre møter styreleder Terje Uggen.

Enkel servering

Vel møtt!