Ekstraordinært andelseiermøte i Østre Toten Skogeierlag og Vestre Toten Skogeierlag

tirsdag11.juni

Sillongen Toten Hotell tirsdag 11. juni 19:00

Forutsatt at styrene i Mjøsen Skog og Glommen Skog anbefaler den endelige fusjonsplanen på sine styremøter 14. mai avholdes ekstraordinært andelseiermøte med fusjonen mellom Mjøsen Skog og Glommen Skog som sak.

Innkalling og endelig fusjonsplan vil bli sendt alle andelseiere i posten.

Fra Mjøsen Skog sitt styre møter nestleder Siv Sviland Høye.

Enkel servering

Vel møtt!