Årsmøte Fron Skogeierlag

torsdag15.mars

Peer Gynt Hotell og Spiseri, Vinstra torsdag 15. mars 19:00

Fron Skogeierlag inviterer til årsmøte i skogeierlaget og andelseiermøte.

Fra Mjøsen Skog møter styremedlem Asbjørn Bjørnstad, adm. dir. Steffen Skolseg og skogbruksleder Trond Wangen.

Mjøsen Skogs årsberetning for 2017 finner du her.

Innstillingen til Mjøsen Skogs valgkomité finner du her.

Vel møtt!