Årsmøte Eidsvoll Skogeierlag

tirsdag13.mars

Nebbenes sydgående tirsdag 13. mars 19:00

Eidsvoll Skogeierlag inviterer til årsmøte i skogeierlaget og andelseiermøte.

Fra Mjøsen Skog møter styremedlem Ole Randin Klokkerengen, adm. dir. Steffen Skolseg og skogbruksleder Torje Bjørke.

Mjøsen Skogs årsberetning for 2017 finner du her.

Innstillingen til Mjøsen Skogs valgkomité finner du her.

Vel møtt!