Årsmøte / andelseiermøte Vestre Toten Skogeierlag

torsdag07.mars

Ass kommunelokale torsdag 07. mars 19:00

Vestre Toten Skogeierlag ønsker velkommen til årsmøte og andelseiermøte for sine andelseiere.

Vel møtt!