Årsmøte / andelseiermøte Vestre Toten Skogeierlag

torsdag07.mars

Ass kommunelokale torsdag 07. mars 19:00

Vestre Toten Skogeierlag ønsker velkommen til årsmøte og andelseiermøte for sine andelseiere.

Fra Mjøsen Skog møter styreleder Terje Uggen.

Mjøsen Skogs årsberetning for 2018 finner du her.

Innstilling fra valgkomiteen i Mjøsen Skog finner du her.

Vel møtt!