Årsmøte / andelseiermøte Vang Skogeierlag og Løten Skogeierlag

onsdag06.mars

Budor Gjestegård onsdag 06. mars 19:00

 

Vang Skogeierlag og Løten Skogeierlag ønsker velkommen til årsmøte og andelseiermøte for sine andelseiere.

Fra Mjøsen Skjog møter styreleder Terje Uggen.

MJøsen Skog årsberetning finner du her.

Innstilling fra valgkomiteen i Mjøsen Skog finner du her.

Vel møtt til møte!