Årsmøte / andelseiermøte Vang Skogeierlag og Løten Skogeierlag

onsdag06.mars

Budor Gjestegård onsdag 06. mars 19:00

Vang Skogeierlag og Løten Skogeierlag ønsker velkommen til årsmøte og andelseiermøte for sine andelseiere.

Vel møtt!