Årsmøte / andelseiermøte Stange Skogeierlag

torsdag14.mars

Egerom torsdag 14. mars 19:00

Stange Skogeierlag ønsker velkommen til årsmøte og andelseiermøte for sine andelseiere.

Vel møtt!