Årsmøte / andelseiermøte Stange Skogeierlag

torsdag14.mars

Egerom torsdag 14. mars 19:00

Stange Skogeierlag ønsker velkommen til årsmøte og andelseiermøte for sine andelseiere.

Fra MJøsen Skogs styre møter Ole Randin Klokkerengen.

Mjøsen Skogs årsberetning for 2018 finner du her.
Innstilling fra valgkomiteen med presentasjon finner du her.

 

Vel møtt!