Årsmøte / andelseiermøte Skjåk Skogeierlag og Lom Skogeierlag

mandag11.mars

Fossberg mandag 11. mars 19:00

Skjåk Skogeierlag og Lom Skogeierlag ønsker velkommen til årsmøte og andelseiermøte for sine andelseiere.

Vel møtt!