Årsmøte / andelseiermøte Ringsaker Skogeierlag

onsdag06.mars

Veldrom onsdag 06. mars 19:00

Ringsaker Skogeierlag ønsker velkommen til årsmøte og andelseiermøte for sine andelseiere.

Fra Mjøsen Skog møter nesteleder Siv Sviland Høye.

Mjøsen Skogs årsberetning finner du her.

Innstilling fra valgkomiteen i Mjøsen Skog finner du her.

Vel møtt til møte!