Årsmøte / andelseiermøte Ringsaker Skogeierlag

onsdag06.mars

Veldrom onsdag 06. mars 19:00

Ringsaker Skogeierlag ønsker velkommen til årsmøte og andelseiermøte for sine andelseiere.

Vel møtt!