Årsmøte / andelseiermøte Østre Toten Skogeierlag

mandag18.mars

Peders Fristelser, Peder Balke senteret mandag 18. mars 19:00

Østre Toten Skogeierlag ønsker velkommen til årsmøte og andelseiermøte for sine andelseiere.

Fra styret i Mjøsen Skog møter Asbjørn Bjørnstad.

Mjøsen Skogs årsberetning finner du her.
Innstilling med presentasjon fra valgkomiteen i Mjøsen Skog finner du her

Vel møtt!