Årsmøte / andelseiermøte Østre Toten Skogeierlag

mandag18.mars

Peders Fristelser, Peder Balke senteret mandag 18. mars 19:00

Østre Toten Skogeierlag ønsker velkommen til årsmøte og andelseiermøte for sine andelseiere.

Vel møtt!