Årsmøte / andelseiermøte i Vågå Skogeierlag og Sel og Heidal Skogeierlag

torsdag07.mars

Vågå Hotell torsdag 07. mars 19:00

Vågå Skogeierlag sammen med Sel og Heidal Skogeierlag ønsker velkommen til årsmøte og andelseiermøte for sine andelseiere.

Fra styret møter Lisbet Rustad.

Mjøsen Skogs årsberetning finner du her.

Innstillingen fra valgkomiteen i Mjøsen Skog finner du her.

Vel møtt!