Årsmøte / andelseiermøte i Vågå Skogeierlag og Sel og Heidal Skogeierlag

torsdag07.mars

Vågå Hotell torsdag 07. mars 19:00

Vågå Skogeierlag sammen med Sel og Heidal Skogeierlag ønsker velkommen til årsmøte og andelseiermøte for sine andelseiere.

Vel møtt!